Privacy verklaring

De Dragende Natuur Privacybeleid

Algemene voorwaarden
Door gebruik te maken van de diensten van De Dragende Natuur, verklaart u mijn algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

De Dragende Natuur verricht geen medische behandelingen. De therapeutische behandelingen dienen ter versterking en ondersteuning van uw gezondheid. Deze behandelingen zijn niet bedoeld als vervanger voor medisch advies, maar dienen ter aanvulling op de behandeling van arts, specialist en/of fysiotherapeut.

De behandelingen komen niet in aanmerking voor ziektekosten vergoeding.

Tarieven
Alle tarieven staan vermeld op de website. 

Boekingen
Alle behandelingen kunnen persoonlijk aan de balie, telefonisch of via internet geboekt worden.

Betaling
Direct na de behandeling kunt u contant of via PIN betalen. Betalingen via factuur dienen binnen twee weken te worden voldaan.

Annulering
Elke behandeling mag tot 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd kosteloos worden geannuleerd.
Bij annulering binnen 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd zal 50% van de behandeling in rekening gebracht worden, tenzij de behandeling in overleg en binnen 1 maand verplaatst kan worden. Bij annulering van deze behandeling zal alsnog 50% in rekening gebracht worden.
Indien u zonder kennisgeving niet verschijnt, zullen wij de geboekte behandeling volledig in rekening brengen. U ontvangt een factuur welke u binnen twee weken dient te voldoen. 

Aansprakelijkheid
De Dragende Natuur is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel voortvloeiend uit verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijk en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures, whiplash, diabetes, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie en medicijngebruik etc.

De Dragende Natuur behoudt zich het recht voor de geboekte behandeling te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of aan de andere kant aanleiding geven tot contra-indicatie. 

De Dragende Natuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies van persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens/na afloop van behandeling.

De Dragende Natuur streeft ernaar om alle geboekte behandelingen door te laten gaan. Mocht door welke omstandigheid ook dit niet mogelijk blijven, dan proberen we voor een passende oplossing te zorgen.

In overleg met de cliënt houdt De Dragende Natuur een dossier bij. De gegevens in dit dossier worden uitsluitend gebruikt door de behandelende therapeut en uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

De Dragende Natuur beroept zich op de zwijgplicht in samenwerking met cliënt en therapeut.

Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van De Dragende Natuur doen wij aangifte bij de politie. 

De Dragende Natuur behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, prijzen en openingstijden te veranderen zonder kennisgeving vooraf.

Producten
Producten worden op verzoek toegestuurd. Hierover worden verzendkosten in rekening gebracht.

Wijzigingen
De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door De Dragende Natuur ten allen tijde, zonder aankondiging, worden gewijzigd.

Privacy- en Cookieverklaring
Het privacybeleid van De Dragende Natuur is van toepassing op mijn website www.dedragrendenatuur.nl en diensten en producten van De Dragende Natuur. Het privacy beleid geeft aan hoe ik de informatie gebruik die u mij verstrekt. Door gebruik te maken van mijn diensten geeft u aan dat u het privacybeleid van De Dragende Natuur heeft gelezen en ermee instemt.

Persoonsgegevens die verzameld worden:

– Naam
– Geboortedatum (leeftijd)
– E-mail adres
– Telefoonnummer
– Adres

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact te leggen en te onderhouden,  producten te leveren, behandelingen in te boeken, betaling te regelen. 

Eventuele verstrekte medische en/of gezondheidsgegevens of hulpvragen worden alleen gebruikt ter informatie voor de behandelingen en alleen in overleg voor het bijhouden van een dossier.

De Dragende Natuur deelt met niemand uw persoonsgegevens. Mocht dit om welke reden dan ook noodzakelijk zijn, dan zal ik hiervoor toestemming aan u vragen.

Persoonsgegevens minderjarigen.
Ik moedig alle ouders en voogden aan om hun kinderen te leren hun persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier aan te wenden. Ik verzamel uitsluitend informatie die betrekking heeft op of afkomstig is van een minderjarige als ik daarvoor de toestemming heb gekregen van een van de ouders of van de voogd van de minderjarige.

Het is belangrijk dat u mij onmiddellijk informeert wanneer u kennis heeft gekregen dat een  minderjarige via mijn website persoonsgegevens heeft verstrekt zonder toestemming van een van de ouders of van de voogd. Ik zal maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om zo spoedig mogelijk alle door de minderjarige verstrekte gegevens te verwijderen.

Wat zijn uw rechten
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zult u beschikken over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan, o.a.

  • Het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en mijn verwerking ervan.
  • Het recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met mij op. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat ik een dergelijk verzoek heb ontvangen. Ik mag dit termijn verlengen met twee maanden indien de complexiteit en de omvang van de verzoeken dit vereisen. De uitoefening van uw rechten is gratis, behoudens indien deze onredelijk zouden zijn, in welk geval ik een billijke vergoeding mag vragen.

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP in Den Haag. Voor alle contactgegevens verwijs ik naar de
website AP

Cookies
Op www.dedragendenatuur.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij bezoek aan mijn website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw laptop, tablet, telefoon of dergelijk wordt opgeslagen. Ik gebruik deze cookies om mijn website te verbeteren, goed te laten functioneren en beschermen. Wanneer u mijn website voor het eerst bezoekt, wordt een mededeling getoond waarin ik u uitleg dat ik cookies gebruik. Uw verdere gebruik van mijn website vat ik op als toestemming voor het gebruik van cookies. De Dragende Natuur maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Op mijn website is een koppeling met Social Media platform, Facebook gemaakt. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van cookies van Facebook zodat ze u herkennen als u mijn pagina wilt volgen op facebook of mijn producten wilt delen. Voor deze cookies die onder andere worden geplaatst voor advertentiedoeleinden verwijs ik naar de privacyverklaringen van het betreffende Social Media platform.

Links
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden.

Beveiliging
Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Ik maak gebruik van beveiligde verbindingen (SSL, Secure Sockets Layer)

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacybeleid na verloop van tijd wordt gewijzigd. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van mijn diensten zal dit betekenen dat u akkoord gaan met deze wijzigingen en daarmee het bijgewerkte privacybeleid.

Disclaimer
Aan de inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten in teksten of verwijzingen zijn geslopen. Mocht u een onjuistheid of onvolledigheid ontdekken dan verzoek ik u dit aan mij te melden.